"Eye glitters" — Słownik kolokacji angielskich

Eye glitters kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye glitters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko błyszczy
  1. eye rzeczownik + glitter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His eyes were glittering as he looked her body over.

    Podobne kolokacje: