"eye seeming" — Słownik kolokacji angielskich

eye seeming kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye seems
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawanie się oczne
  1. eye rzeczownik + seem czasownik
    Luźna kolokacja

    Once again, the two eyes seemed to focus him for a moment.

    Podobne kolokacje: