"eye starts" — Słownik kolokacji angielskich

eye starts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko zaczyna się
  1. eye rzeczownik + start czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would have gone on all night if my eyes hadn't started to close.

    Podobne kolokacje: