"Eye seems" — Słownik kolokacji angielskich

Eye seems kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye seems
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko wydaje się
  1. eye rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Once again, the two eyes seemed to focus him for a moment.

    Podobne kolokacje: