"Eye waters" — Słownik kolokacji angielskich

Eye waters kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye waters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wody oczne
  1. eye rzeczownik + water czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When she looked up at him her eyes were watering with the effort.

    Podobne kolokacje: