"eye waters" — Słownik kolokacji angielskich

eye waters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wody oczne
  1. eye rzeczownik + water czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    When she looked up at him her eyes were watering with the effort.

    Podobne kolokacje: