"eye holds" — Słownik kolokacji angielskich

eye holds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko trzyma
  1. eye rzeczownik + hold czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For a moment the eyes of the two men held.

    Podobne kolokacje: