"eye finds" — Słownik kolokacji angielskich

eye finds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko znajduje
  1. eye rzeczownik + find czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her eyes had found him in the mirror by now.

    Podobne kolokacje: