"eye reflects" — Słownik kolokacji angielskich

eye reflects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok odzwierciedla
  1. eye rzeczownik + reflect czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    His eyes reflected the thought that was in every mind.

    Podobne kolokacje: