"eye shifts" — Słownik kolokacji angielskich

eye shifts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany oczne
  1. eye rzeczownik + shift czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But her eyes did not shift from the book she was looking at.

    Podobne kolokacje: