"eye takes" — Słownik kolokacji angielskich

eye takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko bierze
  1. eye rzeczownik + take czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    His eyes were taking a bit too long to focus.

    Podobne kolokacje: