"eye beginning" — Słownik kolokacji angielskich

eye beginning kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye begins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początek oczny
  1. eye rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Already his eyes were beginning to open and he looked up at us.

    Podobne kolokacje: