"Eye shifts" — Słownik kolokacji angielskich

Eye shifts kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye shifts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zmiany oczne
  1. eye rzeczownik + shift czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But her eyes did not shift from the book she was looking at.

    Podobne kolokacje: