"Eye smiles" — Słownik kolokacji angielskich

Eye smiles kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye smiles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oko uśmiecha się
  1. eye rzeczownik + smile czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man's eyes smiled at seeing the look on her face.

    Podobne kolokacje: