"eye dances" — Słownik kolokacji angielskich

eye dances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tańce oczne
  1. eye rzeczownik + dance czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her eyes were dancing as she looked out into the dark.

    Podobne kolokacje: