"eye shines" — Słownik kolokacji angielskich

eye shines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko świeci
  1. eye rzeczownik + shine czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He saw her eyes shine before taking on a serious look.

    Podobne kolokacje: