"eye makes" — Słownik kolokacji angielskich

eye makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko robi
  1. eye rzeczownik + make czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    His eyes made several passes up and down her body.

    Podobne kolokacje: