"eye moving" — Słownik kolokacji angielskich

eye moving kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye moves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruszanie się oczne
  1. eye rzeczownik + move czasownik
    Zwykła kolokacja

    Your baby's eyes can move and focus at the same time now.

    Podobne kolokacje: