14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. time progresses = czas posuwa się do przodu time progresses
5. time approaches = podejścia czasu time approaches
6. time sitting = posiedzenie czasu time sitting
8. time follows = czas następuje time follows
10. time rolls = rolki czasu time rolls
11. time rises = czas wzrasta time rises
12. time nears = czas zbliża się time nears
13. time ranges = zakresy czasu time ranges
14. time wandering = czas przechadzając się time wandering
  • I told you I spend a good part of my time wandering.
  • Without a map, there's a good chance you'll get lost or spend a lot of time wandering about aimlessly.
  • As a child Patrick spent a lot of his time wandering through the woods alone or with friends.
  • She had spent an awfully long time wandering around the house.
  • The trouble is, just like the children of Israel, we spend our time wandering around in the wilderness.
  • Well, I spent some of my free time wandering around, taking in the sights.
  • Pastoral priests wear green and spend all their time wandering.
  • I've spent some time wandering and seeing what's here.
  • She spent quite a bit of time wandering around the town.
  • The story then cuts back to him one last time wandering in the desert.
15. time riding = czas jazda konna time riding
16. time crawls = kraule czasu time crawls
17. time rushes = szczyty czasu time rushes
18. time jumps = czas wzrasta gwałtownie time jumps
19. time strikes = strajki czasu time strikes
20. time climbs = wspinaczki czasu time climbs
21. time chasing = gonienie czasu time chasing
22. time accompanies = czas towarzyszy time accompanies
23. time steps = takty time steps
24. time creeps = czas skrada się time creeps
25. time steals = czas kradnie time steals
26. time speeds = prędkości czasu time speeds
27. time races = wyścigi czasu time races
(24) begin, start, attack, launch
Kolokacji: 4
(25) join, put, set, enter, lay, ...
Kolokacji: 11
(26) write, publish, print
Kolokacji: 3
(28) rank, exceed
Kolokacji: 2
(29) live, exist, last, survive
Kolokacji: 4
(39) want, hope, wish
Kolokacji: 3
(40) listen, hang, attend
Kolokacji: 3
(43) visit, chat, tour
Kolokacji: 3
(44) offer, threaten, warn
Kolokacji: 3
(46) send, can
Kolokacji: 2
(48) praise, press, push, promote
Kolokacji: 4
(49) forget, drop, miss
Kolokacji: 3
(52) discuss, negotiate
Kolokacji: 2
(55) beat, tick, sound
Kolokacji: 3
(57) list, recruit
Kolokacji: 2
(60) worry, fret, bother
Kolokacji: 3
(61) avoid, prevent
Kolokacji: 2
(62) march, demonstrate
Kolokacji: 2
(63) estimate, predict
Kolokacji: 2
(64) accuse, file
Kolokacji: 2
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.