"time slips" — Słownik kolokacji angielskich

time slips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyłki czasu
  1. time rzeczownik + slip czasownik
    Silna kolokacja

    Mother above, how could the time have slipped away from her so quickly?

    Podobne kolokacje: