BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"time expires" — Słownik kolokacji angielskich

time expires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas upływa
  1. time rzeczownik + expire czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    If time expired, the team member would have to start all over.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo