"AOL Time Warner" — Słownik kolokacji angielskich

AOL Time Warner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): TimeWarner AOL
  1. time rzeczownik + Warner rzeczownik
    Silna kolokacja

    AOL Time Warner is moving faster than any other cable company.

    Podobne kolokacje: