"time walking" — Słownik kolokacji angielskich

time walking kolokacja
Popularniejsza odmiana: time walks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spacerowanie czasu
  1. time rzeczownik + walk czasownik
    Luźna kolokacja

    The second time around the girl could walk but still needed help from some of the woman in the community.

    Podobne kolokacje: