"time walks" — Słownik kolokacji angielskich

time walks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas chodzi
  1. time rzeczownik + walk czasownik
    Zwykła kolokacja

    The second time around the girl could walk but still needed help from some of the woman in the community.

    Podobne kolokacje: