"time ranges" — Słownik kolokacji angielskich

time ranges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakresy czasu
  1. time rzeczownik + range czasownik
    Luźna kolokacja

    The time can range from a few minutes to overnight.

    Podobne kolokacje: