"time of Charlemagne" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas Karola Wielkiego
  1. Charlemagne rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    First buildings were probably erected close to a ford across the Sinn, which was in use by the time of Charlemagne.

    Podobne kolokacje: