"time sits" — Słownik kolokacji angielskich

time sits kolokacja
Popularniejsza odmiana: time sitting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas siada
  1. time rzeczownik + sit czasownik
    Luźna kolokacja

    The first time she told the class to sit down, almost all of them sat on the floor.

    Podobne kolokacje: