"time sitting" — Słownik kolokacji angielskich

time sitting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiedzenie czasu
  1. time rzeczownik + sit czasownik
    Silna kolokacja

    The first time she told the class to sit down, almost all of them sat on the floor.

    Podobne kolokacje: