"time of the Dynasty" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas Dynastii
  1. dynasty rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By the time of the Song Dynasty, Muslims had come to play a major role in the import/export industry.

    Podobne kolokacje:

podobne do "time of the Dynasty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "time of the Dynasty" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
nazwa własna