"time speeds" — Słownik kolokacji angielskich

time speeds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prędkości czasu
  1. time rzeczownik + speed czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I forget time is creeping for us and speeding for you.

    Podobne kolokacje: