"time jumps" — Słownik kolokacji angielskich

time jumps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wzrasta gwałtownie
  1. time rzeczownik + jump czasownik
    Luźna kolokacja

    The more times a man gets jumped, the stronger he gets.

    Podobne kolokacje: