"time traveling" — Słownik kolokacji angielskich

time traveling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podróżowanie czasu
  1. time rzeczownik + travel czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    They knew most of the other families in the area, would travel around all the time.

    Podobne kolokacje: