BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(24) begin, start, attack, launch
Kolokacji: 4
3. time attacks = ataki czasu time attacks
4. time launches = czas rozpoczyna time launches
(25) join, put, set, enter, lay, ...
Kolokacji: 11
(26) write, publish, print
Kolokacji: 3
(28) rank, exceed
Kolokacji: 2
(29) live, exist, last, survive
Kolokacji: 4
(39) want, hope, wish
Kolokacji: 3
(40) listen, hang, attend
Kolokacji: 3
(43) visit, chat, tour
Kolokacji: 3
(44) offer, threaten, warn
Kolokacji: 3
(46) send, can
Kolokacji: 2
(48) praise, press, push, promote
Kolokacji: 4
(49) forget, drop, miss
Kolokacji: 3
(52) discuss, negotiate
Kolokacji: 2
(55) beat, tick, sound
Kolokacji: 3
(57) list, recruit
Kolokacji: 2
(60) worry, fret, bother
Kolokacji: 3
(61) avoid, prevent
Kolokacji: 2
(62) march, demonstrate
Kolokacji: 2
(63) estimate, predict
Kolokacji: 2
(64) accuse, file
Kolokacji: 2
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.