BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
3. move for the time = rusz się przez czas move for the time
4. rush several times = popędź kilkakrotnie rush several times
7. travel through time = podróż w ciągu czasu travel through time
8. carry several times = nieś kilkakrotnie carry several times
9. travel in time = podróż na czas travel in time
11. move in time = rusz się na czas move in time
13. reach by the time = dojdź przed czasem reach by the time
14. reach in time = dojdź na czas reach in time
15. hit the time = traf na czas hit the time
18. take out time = wyjmij czas take out time
19. run in time = pobiec na czas run in time
20. hit for the time = uderz przez czas hit for the time
21. pull at the time = pociągnij wtedy pull at the time
22. run on time = przybywać na czas run on time
24. pitch for the time = boisko przez czas pitch for the time
25. hit in several times = uderzony kilkakrotnie hit in several times
26. strike several times = uderz kilkakrotnie strike several times
27. strike for the time = strajk przez czas strike for the time
28. carry for the time = nieś przez czas carry for the time
29. pull in time = pociągnij na czas pull in time
30. deliver several times = dostarcz kilkakrotnie deliver several times
31. time removed = czas usunął time removed
32. race for the time = wyścig do czasu race for the time
33. deliver on time = dostarcz na czas deliver on time
35. touch for the time = dotknięcie przez czas touch for the time
36. travel to the time = podróż do czasu travel to the time
37. time run = bieg czasu time run
38. run out of time = nie mieć już czasu, nie mieć wystarczająco dużo czasu (np. na wykonanie zadania) run out of time
39. reach on time = dojdź na czas reach on time
40. extend for the time = poszerz przez czas extend for the time
41. stretch time = czas odcinka stretch time
42. run during times = pobiec podczas czasów run during times
43. carry in time = nieś na czas carry in time
45. extend to times = przedłuż do czasów extend to times
46. remove for the time = usuń przez czas remove for the time
47. force for the time = siła przez czas force for the time
48. move during this time = rusz się w tym czasie move during this time
49. reach about the time = dojdź około czasu reach about the time
50. stretch to times = odcinek do czasów stretch to times
52. pitch several times = boisko kilkakrotnie pitch several times
53. contact at any time = skontaktuj się o każdej porze contact at any time
54. pull for the time = pociągnij przez czas pull for the time
55. load time = czas ładunku load time
56. rain the time = deszcz czas rain the time
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.