BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
2. beat time = wybijać rytm beat time
3. beat for the time = zbij przez czas beat for the time
4. work in one's time = praca w czyjś czas work in one's time
5. time directed = czas kierował time directed
6. manage one's time = zarządzać czyjś czas manage one's time
8. control time = czas kontrolujący control time
9. throw several times = rzuć kilkakrotnie throw several times
10. operate several times = obsługuj kilkakrotnie operate several times
13. direct at the time = bezpośredni wtedy direct at the time
14. organize one's time = organizuj czyjś czas organize one's time
15. manipulate time = manipuluj czasem manipulate time
16. beat after time = bicie po czasie beat after time
17. train time = czas kolejowy train time
18. throw for the time = rzut przez czas throw for the time
20. operate in time = obsługuj na czas operate in time
21. organize for the time = zorganizuj przez czas organize for the time
23. operate during times = obsługuj podczas czasów operate during times
24. throw in time = rzut na czas throw in time
25. roll over times = rolka przez czasy roll over times
26. stick for a time = patyk przez czas stick for a time
27. time locked = czas zamknął na klucz time locked
28. roll times = czasy rolki roll times
29. direct for the time = bezpośredni przez czas direct for the time
30. handle time = załatw czas handle time
31. lock for the time = zamek przez czas lock for the time
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.