BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
3. Time Warner = TimeWarner Time Warner
6. time slot = przydział czasu na reklamy (w telewizji, radiu) time slot
7. time zone = strefa czasowa time zone
8. time capsule = kapsuła czasu (puszka z dokumentami z epoki) time capsule
9. time constraint = ograniczenie czasowe time constraint
10. time span = okres czasu time span
11. time warp = zakrzywienie czasoprzestrzeni time warp
12. time interval = odcinek czasu time interval
13. time bomb = bomba zegarowa, bomba z opóźnionym zapłonem time bomb
15. time travel = podróż w czasie time travel
17. time delay = opóźnienie time delay
18. time scale = czas (potrzebny na wykonanie czegoś) time scale
21. time line = oś czasowa time line
22. time difference = różnica czasu (pomiędzy strefami czasowymi) time difference
23. time series = szereg czasowy time series
24. Times Square = Times Square (plac w Nowym Jorku) Times Square
25. New York Times Magazine = New York Times Magazyn New York Times Magazine
26. New York Times Company = New York Times Spółka New York Times Company
28. New York Times article = New York Times artykuł New York Times article
29. Times Literary Supplement = Czasy Literackie Uzupełnienie Times Literary Supplement
31. Times newspaper = Czasy gazeta Times newspaper
32. time lag = zwłoka, przesunięcie w czasie time lag
33. time people = ludzie czasu time people
34. time pressure = presja czasu time pressure
35. New York Times reporter = New York Times reporter New York Times reporter
36. Times Book = Czasy Książka Times Book
37. AOL Time Warner = TimeWarner AOL AOL Time Warner
40. time clock = automat do kart zegarowych time clock
41. time management = zarządzanie czasem time management
42. Times Company = Czasy Spółka Times Company
43. time part = część czasu time part
44. Time Warner Cable = TimeWarner Kabel Time Warner Cable
45. Time Lord = Czas Pan Time Lord
46. time friend = przyjaciel czasu time friend
47. time point = punkt czasu time point
48. Times critic = Czasy krytyk Times critic
49. Times editor = Czasy redaktor Times editor
50. time horizon = horyzont czasu time horizon
51. Times Mirror = Czasy odzwierciedlają Times Mirror
52. New York Times review = New York Times przegląd New York Times review
53. time t = t czasu time t
54. time change = zmiana czasu time change
55. time schedule = harmonogram realizacji inwestycji time schedule
56. time lapse = zwłoka, przesunięcie w czasie time lapse
57. time dilation = dylatacja czasu time dilation
59. time member = czas członek time member
60. time training = czas szkolenie time training
61. Times Mirror Company = Czasy odzwierciedlają Spółkę Times Mirror Company
62. Time Time = Czas Czas Time Time
63. New York Times Neediest = New York Times Najbiedniejszy New York Times Neediest
64. Times Square area = Czasy Kwadratowy obszar Times Square area
65. time commitment = zobowiązanie czasu time commitment
66. Time Warner Center = TimeWarner Centrum Time Warner Center
67. New York Times critic = New York Times krytyk New York Times critic
68. time record = czas zapis time record
69. time thing = rzecz czasu time thing
70. time winner = zwycięzca czasu time winner
71. Times restaurant review = Czasy przegląd restauracji Times restaurant review
73. time factor = czynnik czasu time factor
74. time course = kurs czasu time course
75. time table = stół czasu time table
76. Times reader = Czasy czytelnik Times reader
77. time element = czynnik czasu time element
78. time gap = luka czasowa time gap
79. time reading = czytanie czasu time reading
80. time window = okno czasu time window
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.