"time horizon" — Słownik kolokacji angielskich

time horizon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): horyzont czasu
  1. time rzeczownik + horizon rzeczownik
    Silna kolokacja

    Their time horizon can be totally different from our own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo