"Times editor" — Słownik kolokacji angielskich

Times editor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czasy redaktor
  1. time rzeczownik + editor rzeczownik
    Silna kolokacja

    The column came about when a Times editor read one of his novels and proposed he try the new medium.

    Podobne kolokacje: