"time schedule" — Słownik kolokacji angielskich

time schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): harmonogram realizacji inwestycji
  1. time rzeczownik + schedule rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is no time schedule, except to meet in the next couple of months.

    Podobne kolokacje: