"time t" — Słownik kolokacji angielskich

time t kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): t czasu
  1. time rzeczownik + t rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Jessica rolled off the bed before she took the time t do the same.

    Podobne kolokacje: