BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. along time = wzdłuż czasu along time
3. past the time = po czasie past the time
4. under time = poniżej czasu under time
6. per unit time = na czas jednostki per unit time
7. except this time = tyle że tym razem except this time
8. next time = następnym razem next time
9. while the time = podczas gdy czas while the time
11. toward time = w kierunku czasu toward time
12. starting time = zaczynając czas starting time
13. up the time = w górę czasu up the time
14. alongside time = wzdłuż czasu alongside time
15. far from the time = daleko od czasu far from the time
16. above several times = wyżej kilkakrotnie above several times

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.