"lean time" — Słownik kolokacji angielskich

lean time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudny czas
  1. lean przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's eating people want to see in these lean times.

    Podobne kolokacje: