"invest time" — Słownik kolokacji angielskich

invest time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włóż czas
  1. invest czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why invest time and energy to look back at where we've been?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo