"invest millions" — Słownik kolokacji angielskich

invest millions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainwestuj miliony
  1. invest czasownik + millions rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Someone willing to invest millions of dollars and many years to bring about his own ends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo