BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"curtain time" — Słownik kolokacji angielskich

curtain time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zasłonowy
  1. curtain rzeczownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    So late last month, just 48 hours before curtain time, she called the whole thing off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo