BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
2. make for the time = sprzyjaj czasowi make for the time
3. make during one's time = robić podczas czyjś czas make during one's time
4. raise for the time = podnieś przez czas raise for the time
5. create time = stwórz czas create time
7. time built = czas zbudował time built
8. build in time = zbuduj na czas build in time
9. build around the time = zbuduj około czasu build around the time
10. create for the time = stwórz przez czas create for the time
11. produce for the time = wyprodukuj przez czas produce for the time
13. fire at the time = ogień wtedy fire at the time
15. raise in time = podnieś na czas raise in time
16. produce several times = wyprodukuj kilkakrotnie produce several times
17. rebuild times = odbuduj czasy rebuild times
18. time caused = czas spowodował time caused
19. make on time = zrób na czas make on time
20. raise several times = podnieś kilkakrotnie raise several times
21. wake times = czasy śladu wake times
22. construct in time = skonstruuj na czas construct in time
23. time is formed = czas jest założony time is formed
24. form for the time = forma przez czas form for the time
25. shake for the time = potrząśnij przez czas shake for the time
27. rebuild in time = odbuduj na czas rebuild in time
28. fire for the time = ogień przez czas fire for the time
29. make since times = zrób od czasów make since times
30. erect at the time = wznieś wtedy erect at the time
31. shake at the time = potrząśnij wtedy shake at the time
32. construct during the time = skonstruuj podczas czasu construct during the time
33. build about the time = zbuduj około czasu build about the time
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.