"Victorian time" — Słownik kolokacji angielskich

Victorian time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiktoriański czas
  1. Victorian przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the current building, therefore, dates from late Victorian times.

    Podobne kolokacje: