"appropriate time" — Słownik kolokacji angielskich

appropriate time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedni czas
  1. appropriate przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We must talk of these things at some more appropriate time."

    Podobne kolokacje: