BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. time passes = czas płynie, czas mija time passes
5. time varies = czas różni się time varies
7. time progresses = czas posuwa się do przodu time progresses
9. time trying = próbowanie czasu time trying
12. time seems = czas wydaje się time seems
13. time talking = rozmawianie czasu time talking
15. time remaining = czas pozostając time remaining
17. time watching = patrzenie czasu time watching
25. time draws = czas rysuje time draws
29. time getting = dostawanie czasu time getting
33. time moves = czas rusza się time moves
35. time arrives = czas nadchodzi time arrives
40. New Time joins = Nowy Czas złącza New Time joins
44. time using = używanie czasu time using
47. time stops = czas zatrzymuje się time stops
51. time living = życie czasu time living
52. time holds = czas trzyma time holds
53. time flies = czas mija bardzo szybko time flies
55. time puts = czas kładzie time puts
56. time feels = czas czuje time feels
57. time turns = czas zmienia się time turns
58. time helps = czas pomaga time helps
59. time studying = studiowanie czasu time studying
63. time ends = czas kończy się time ends
64. Time names = Imiona czasu Time names
68. time means = czas oznacza time means
70. time approaches = podejścia czasu time approaches
73. time becoming = stawanie się czasu time becoming
74. time knows = czas wie time knows
75. time lets = okresy wynajmu czasu time lets
76. time sitting = posiedzenie czasu time sitting
79. time increases = wzrosty czasu time increases
81. time needs = czas potrzebuje time needs
84. ranked by the Pittsburgh Times = umieszczony w rankingu przez Pittsburgh Czasy ranked by the Pittsburgh Times
87. time meets = czas spotyka time meets
91. time reading = czytanie czasu time reading
92. time follows = czas następuje time follows
93. time wants = czas chce time wants
95. time hits = czas uderza time hits
97. time listening = słuchanie czasu time listening
99. time dealing = handel czasu time dealing
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.