"time provides" — Słownik kolokacji angielskich

time provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas dostarcza
  1. time rzeczownik + provide czasownik
    Silna kolokacja

    Perhaps time would provide him with a way to do so.

    Podobne kolokacje: